บุหรี่ไฟฟ้า (ELECTRIC CIGARETTE) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้

แบตเตอรี่เพื่อสร้างความร้อนและไอระเหย ประกอบด้วยสารต่างๆ เช่น นิโคติน (นิโคติน) โพรพิลีนไกลคอล (โพรพิลีนไกลคอล) กลีเซอรีน (เครื่องปรุง) และน้ำ นอกจากนี้ยังมีสารประกอบมากมายที่พบในไอบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าที่ทราบกันว่าเป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น โลหะ สารหนู ฟอร์มัลดีไฮด์ และเบนซิน เป็นต้น แม้ว่าสารพิษที่พบในไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าจะมีน้อยกว่าควันบุหรี่ทั่วไป แต่บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ยังคงมีสารเคมีที่เป็นอันตรายและเสพติดพอๆ กับบุหรี่ทั่วไป สิ่งที่ผู้คนกำลังพยายามแนะนำ บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ลดอัตราการสูบบุหรี่เป็นประจำไม่เป็นความจริงเสมอไป จากการวิจัยจากแหล่งชั้นนำต่างๆ บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยลดการสูบบุหรี่เป็นประจำ และยังมีส่วนทำให้อัตราการสูบบุหรี่แบบธรรมดาและไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปริมาณนิโคตินที่พบในบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปและบุหรี่ไฟฟ้า

ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทย ว่าผู้ที่มีบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ในครอบครองถือว่ามีความผิด แม้ว่าจะถูกลักลอบขายผ่านตลาดมืดหรือทางอินเทอร์เน็ตก็ตาม มิฉะนั้นจะถูกจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับ 5 เท่าของมูลค่าสินค้า หรือทั้งคู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *